v.l. Serge Michel und Adilbek Niyazymbetov, KAZ (2)